LATVIJAS IEGUVUMI NO DALĪBAS
EIROPAS SAVIENĪBĀ:

sociālās jomas politiku attīstība 20 gadu laikā kopš
pievienošanās Eiropas Savienībai